Hjem
Institutt for geografi

Rådgiver ved Universitetet i Nordland

Sissel Marit Jensen fullførte hovedfag i geografi i 2007. Her deler hun erfaringer fra studietiden og jobben som rådgiver ved Universitetet i Nordland.

Hovedinnhold

Evnen til å studere en problemstilling sett fra flere faglige vinkler har rustet meg til tverrfaglig samarbeid og gjør, etter mitt syn, geografer til en ressurs i slike sammenhenger.

Hvorfor studere geografi?

Etter å ha jobbet innen statlig saksbehandling ønsket jeg formell kompetanse for videre karrieres skyld. Jeg hadde hørt om geografifaget fra en tidligere student. Det ble presentert som å ligge mellom naturvitenskaplige og samfunnsvitenskapelige tema. Min påbegynte cand.mag. inneholdt kurs fra begge tema og jeg så en mulighet til å bygge dette - det fikk jeg. Geografi er et feltbasert studie og den praktiske tilnæringen til kunnskap passet meg godt.

Jeg skulle stoppe ved fullført cand.mag., men etterhvert så jeg at geografi var det ultimate samfunnsfag for den som ønsket å gjøre karriere innen forvaltning - privat eller offentlig. Utgangspunktet i sted og rom samt bredden i faget gir en kunnskap og ikke minst en tenkemåte og metode som gjør at du kan samarbeide med utallige andre faggrupper og forstå dem. Man sitter som en edderkopp og binder trådene sammen til et hele. Perfekt til prosjektledelse og til offentlig forvaltning.

De beste minner fra studietiden

Det at man blir møtt med professorer og aktive forskere allerede fra dag en gir en dypere faglig innsikt og forståelse for geografi som disiplin enn det jeg kan huske at mine øvrige studier gav i introduksjonen. Gjennom introduksjon til pågående og ferdige forskningsprosjekt ble målet og anvendelsen av faget tydeligere. Jeg satte også stor pris på at grunnfaget (100-nivået) besto av både natur og samfunn, og ikke kun samfunn eller kun natur slik det gjør ved andre universitet/høyskoler. Faglig var også feltkursene en pedagogisk høydare for meg. Også her fikk man en ide om anvendelse av teorisk kunnskap i en framtidig praktisk jobbsammenheng.

Hovudfagsoppgaven

Jeg har fra tenårene vært opptatt av miljø og miljøvern. Derfor startet jeg studiene med å studere biologi. Etterhvert fant jeg at dette ikke var riktig vei til målet siden samfunnet ikke var en del av studiet. Det var ingen helhet. Jeg reiste ganske mye rundt i verden for å se andre kulturer og landskap, og gjorde selvsagt mange observasjoner rundt løsninger og problemer innen miljøvern. Da valget av tema for hovedfaget skulle gjøres var det i grunnen enkelt. Jeg ville studere folks forhold til privat søppelhåndtering og miljøforståelse. Etter et par reiser til Bangladesh og søppelobservasjoner i Dhaka tenkte jeg å legge feltstudiet dit, men når instituttet hadde forskere med særlig god kompetanse på miljø og samfunnshold i Nepal ble det naturlig å skifte land.

Jobber med forskningsadministrasjon

For tiden jobber jeg som rådgiver i forskningsadministrasjonen ved Universitetet i Nordland. Det er en liten avdeling med kun 4 ansatte så kravet til selvstendig jobbing er høyt. Jeg jobber på sentralt nivå og må derfor forholde meg til fire fakulteter med stort faglig spenn, blant annet biologi, lærerutdanning, sykepleie, de tradisjonelle samfunnsfagene, bedriftøkonomi og ledelse. Jeg har særlig ansvar for ph.d.-administrasjon, kvalitetssikring innen etikk og personvern for forskere, rapportering til statlige institusjoner og saksutredninger til ulike utvalg.

Relevans for arbeidslivet

Evnen til å studere en problemstilling sett fra flere faglige vinkler har rustet meg til tverrfaglig samarbeid og gjør, etter mitt syn, geografer til en ressurs i slike sammenhenger.

Selv om jeg ikke får anvendt tilegnede geografiske teorier, er kunnskap om hvordan å samle inn og tilegne seg kunnskap samt kritisk tenkning svært relevant i min jobb. Identifisering av problemstillinger, innhenting og sammenstilling av data, analyse, konkludering og ikke minst presentasjon av materialet er kanskje noe av det viktigste jeg lærte i min utdanning. På geografi er dette naturlig arbeidsmåte på feltkurs/ekskursjon allerede fra første semester. Derfor vil også en med bachelor i geografi ha denne kunnskapen i større grad enn andre samfunnsfaglige utdanninger.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Les det jeg skrev om relevans i arbeidslivet! Ingen av mine medstudenter er arbeidsledige og de aller fleste hadde jobb før de var ferdig med hovedfag/master-grad.

Hvis du lærer best med variert pedagogikk og gjennom praktisk utførelse er absolutt geografifaget for deg. Geografi er opptatt av helheten og ser ikke på kun isolerte og avgrensede forhold ved vår verden, verken innen samfunn eller natur.

Jeg oppfordrer dere som allerede studerer geografi til å spørre mye (kan aldri bli for mye) om pågående forskning på instituttet og søke på nettet om nyere geografiforskning andre steder.