Hjem
Institutt for geografi

Lektor på Dalane videregående skole

May Sissel Sæstad Pedersen fullførte hovedfag i geografi i 2002. Her deler hun erfaringer fra studietiden og jobben som lektor med tilleggsutdanning ved Dalane videregående skole.

Hovedinnhold

Ved å studere geografi får du en grundig oversikt over alle forhold som utgjør hverdagen din. Det kan være alt i fra klima, politikk, infrastruktur, geologi, eventuelle naturkatastrofer eller miljø. Geografi er et spennende, variert og sosialt fag.

Hvorfor studere geografi?

Jeg hadde studert grunnfag i engelsk og historie før jeg valgte å begynne på grunnfag geografi. I forkant hadde jeg hørt mye bra om studiet og ikke minst om studentmiljøet på Institutt for geografi. Jeg fant fort ut at det var geografistudier jeg ønsket å gå videre med, og tok mellomfag i naturgeografi og hovedfag i miljøgeografi.

De beste minner fra studietida

Mange dyktige forelesere og ikke minst det gode samholdet blant studentene. Vi arbeidet sammen på ulike ekskursjoner og andre arbeidsoppgaver, og fikk et utrolig godt samhold.

I tillegg må jeg ikke glemme de minneverdige fagfestene, hvor jeg var en del av komiteen i flere år. Jeg holder kontakten med mange av mine medstudenter fra geografistudiet den dag i dag.

Hovedfagsoppgaven

Jeg skrev hovedfagsoppgave om landskapsendring på Jæren. Oppgaven har også et historisk perspektiv da jeg skulle se på landskapsendring i løpet av en 100-årsperiode. Både feltarbeid og innhenting av data fra Statsarkivet var spennende, og følelsen av å levere et ferdig produkt glemmer jeg aldri.

Jobben som lektor

I dag jobber jeg som lektor på Dalane videregående skole i Egersund. Her underviser jeg hovedsaklig i geofag 1 og 2 (fordypningsfag i naturgeografi på vg2 og vg3-nivå), geografi, engelsk og historie.

Geografi og arbeidsrelevans

Det er jo med utgangspunkt i geografiutdanningen jeg har fått den jobben jeg har i dag. Med hovedfag i geografi har jeg en solid innføring i fagene jeg underviser i på skolen. Som lærer må man også holde seg oppdatert på det som skjer i fagene man underviser i, og da er det jo en solid bonus at det jeg leser på er av stor interesse.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Dersom du velger å studere geografi åpner det seg mange muligheter til videre karrierevei. Arbeidsmulighetene er varierte både innenfor undervisningssektoren og privat og offentlig sektor.

Ved å studere geografi får du en grundig oversikt over alle forhold som utgjør hverdagen din. Det kan være alt i fra klima, politikk, infrastruktur, geologi, eventuelle naturkatastrofer eller miljø. Geografi er et spennende, variert og sosialt fag.