Hjem
Institutt for geografi

Rådgiver i Inventura

Silja Kristiansen Bruland fullførte mastergrad i region og regionalisering i 2010. Her deler hun erfaringer fra studietiden og jobben som rådgiver i Inventura.

Hovedinnhold

Geografi er en allsidig fagretning som gir et godt grunnlag for mange ulike jobber.

Hvorfor studere geografi?

Etter endt bachelor i utviklingsstudier med fordypning i sosialantropologi var jeg litt usikker på hvor veien skulle gå videre. Antropologifaget var spennende, men ikke helt det jeg ønsket å fortsette med. Det tverrfaglige masterprogrammet Region og regionalisering gav meg muligheten til å få en veileder fra Institutt for geografi. I dette masterprogrammet var det rom for å studere problemstillinger som jeg syntes var interessante, og jeg kunne se på spennende dynamikker mellom sted og samfunn fra et økonomisk geografisk perspektiv. 

De beste minner fra studietida

Feltarbeidet mitt var spennende og personlig utfordrende. Å dra ut på egen hånd og snakke med mennesker i felt var veldig lærerikt og fikk meg ut av komfortsonen. I tillegg har jeg gode minner fra innspurten av masteroppgaveskrivingen da vi hadde ost- og vinkvelder på lesesalen for å gjøre skrivingen litt mer underholdende på slutten av dagen.

Masteroppgaven

Jeg så på foretaks rekrutteringsstrategier for rekruttering av høykompetanse arbeidskraft til Sunnhordalandsregionen.

Jobben som rådgiver i Inventura

I dag jobber jeg som rådgiver i konsulentselskapet Inventura. Der jobber jeg hovedsakelig med operativt innkjøp for kunder. Jeg hjelper kunden gjennom hele innkjøpsprosessen, fra å kartlegge hvilke varer og tjenester som skal kjøpes, til å håndtere en konkurranse (offentlig eller privat), til signering av kontrakt og evt. oppfølging av denne.

Geografi og arbeidsrelevans

Evnen til å tilegne seg mye informasjon på kort tid og systematisere den er særlig relevant for mitt arbeid da jeg gjerne har flere prosesser i gang samtidig. For kunden vår er det også en fordel at jeg kan forholde meg objektiv og analytisk og se en sak fra flere sider. Dette er egenskaper jeg lærte og utviklet under studiene.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Geografi er en allsidig fagretning som gir et godt grunnlag for mange ulike jobber. Mitt råd til studenter er å bruke utdanningen til å fordype seg i interessefelt og kose seg som student. Jeg råder dem også til å være en aktiv bruker av alle de flotte ressursene de har til rådighet som student, da særlig de elektroniske tidsskriftene på biblioteket og seminargruppene, men også de flotte fritidsmulighetene som treningssenter og studentersamfunnet.