Hjem
Institutt for geografi

Prosjektrådgjevar i Meland kommune

Berit Eskeland fullførte mastergrad i geografi i 2011. Her deler hun erfaringer fra studietid og jobben som prosjektrådgiver i Meland kommune

Hovedinnhold

Det har vært veldig nyttig å ha den tverrfaglige bakgrunnen som geografistudiet gir når man jobber med mange ulike oppgaver i en mindre kommune.

Hvorfor studere geografi?

På videregående var geografi det faget jeg likte best, og da jeg sjekket ut ulike studietilbud, var geografi det studiet som det fristet mest å søke på.

De beste minnene fra studietiden

Feltkursene var utrolig kjekke. I tillegg til å få bruke teorien i praksis, var det en veldig fin måte å bli kjent med de andre studentene på. Jeg husker spesielt godt at da vi skulle skrive bacheloroppgaven vår og vi dro vi på feltkurs til Nordkapp. Der var det både flotte naturopplevelser og kjekke dager sammen.

Masteroppgaven

Jeg skrev om regional næringsutvikling gjennom en studie av det offentlig-private partnarskapet i Gulen og Masfjorden Utvikling AS.

Jobben i Meland kommune

Jeg jobber med ulike kommunale prosjekt innenfor teknisk sektor i Meland kommune. Dette er hovedsaklig prosjekt knyttet til bygg og anlegg. Mine arbeidsoppgaver er spesielt knyttet opp til anbudsfasen i prosjektene. I tillegg jobber jeg med veg og trafikksikring.

Geografi og relevans i arbeidslivet

Det er viktig å vite hvordan en skal tilegne seg den kunnskapen man trenger for å utføre arbeidsoppgavene. Gjennom geografistudiet, og spesielt i arbeidet med masteroppgaven, var dette helt sentralt. Det har også vært veldig nyttig å ha den tverrfaglige bakgrunnen som geografistudiet gir når man jobber med mange ulike oppgaver i en mindre kommune.

Råd til dagens og morgendagens geografistudenter

Geografi gir mange muligheter etter endt studium. Tiden som student er en fin måte å finne ut hvilke fagfelt som interesserer deg aller mest. Da jeg begynte på studiet var det hovedsaklig fordi jeg syntes naturgeografi virket veldig spennende, men jeg endte opp med å ta alle fagene innen samfunnsgeografi istedenfor.