Hjem
Institutt for geografi
5 på instituttet

Hvorfor studere geografi?

Vi stilte spørsmålet til fem på Institutt for geografi. Her jobber folk med geografifaget hver dag. Vi håper svarene gjør det lettere å forstå hva det er å studere geografi på UiB.

Peter Andersen, Knut Hidle, Sunniva Solheim Vatle, Max Koller og Tarje I. Wanvik svarer.
Peter Andersen, Knut Hidle, Sunniva Solheim Vatle, Max Koller og Tarje I. Wanvik svarer.

Hovedinnhold

Plattform for å jobbe med aktuelle samfunnstema

- Geografi er en fantastisk plattform til å arbeide med noen av de mest aktuelle samfunnstema som matsikkerhet, klima, miljø, helse og sosial rettferd. Geografi er fleksibel hva angår valg av metode og teori, og gir mange ulike jobbmuligheter.

Peter Andersen, førsteamanuensis miljø- og utviklingsgeografi

 

Interessert i naturen

- Grunnen til at jeg valgte å studere geografi var fordi jeg alltid har vært interessert i naturen, og geografi betyr læren om jorden, så det passet meg perfekt. På studiet kan en velge mellom natur-, miljø-, og samfunnsgeografi, altså noe for enhver som er interessert i hva som skjer her på jorden. Jeg fant min naturlige retning som naturgeograf og får som doktorgradsstipendiat studere fortidsklima, noe som er veldig spennende. Som ferdig utdannet geograf har en kunnskap som kan brukes i mange type stillinger, fra arealplanlegger, konsulent, GIS-ingeniør til journalist.

Sunniva Solheim Vatle, stipendiat naturgeografi

 

Aktuelt og spennende fag

- Geografi er et aktuelt og spennende fag som tar opp i seg store samfunnsutfordringer som klima, energi, byutvikling, migrasjon og en rekke andre spørsmål som er viktige i lokale så vel som globale sammenhenger. Geografiutdanningen gir også mange gode jobbmuligheter.

Knut Hidle, førsteamanuensis samfunnsgeografi

 

Tverrfaglig tilnærming

- Geografi handler om å studere prosesser på jordens overflate og hvordan disse endrer seg over tid. Hvordan mennesker organiserer seg og omgivelsene sine, hvordan naturen har blitt slik vi opplever den i dag og hvordan menneskene og naturen påvirker hverandre er spørsmål iboende i geografifaget. Gjennom geografistudiet tilegner man seg metodiske og analytiske ferdigheter som gjør at man kan bidra med viktig kunnskap knyttet til for eksempel klimaendringer, globalisering og ressursforvaltning. Feltkursene, som er en av grunnpilarene i faget, gir en fantastisk mulighet til å bli  bedre kjent med både omgivelsene våre, de vitenskapelig ansatte ved instituttet og selvfølgelig også medstudenter.  Kort oppsummert; Hvis du synes verden er en spennende plass som best forstås gjennom en tverrfaglig tilnærming; er glad i å dra på tur og oppleve nye steder og til slutt; liker sosialt samvær med både studenter og forelesere; da er geografi noe for deg.

Max Koller, masterstudent naturgeografi

 

Geografi som syntesefag

- En forslitt klisjé sier at geografiens styrke ligger i "syntesen"; i koplingene mellom natur, miljø og samfunn. Det var også mitt utgangspunkt da jeg startet på mitt geografistudium for 20 år siden. Som samfunnsengasjert ungdom fant jeg nytten av utviklingsgeografien og den økonomiske geografien, samtidig som jeg var umåtelig nysgjerrig på natur- og miljøgeografiens engasjement for og kunnskap om prosessene som former den kloden vi bor på, og på geografiske informasjonssystemers hardtslående verktøy for å illustrere og analysere det hele. 

I dag, etter 15 års erfaring både fra politikk, kommunikasjon, markedsføring, organisasjonsarbeid, bistand og rådgivning innen bedrifters samfunnsansvar har jeg funnet veien tilbake til geografifaget, og kommet til at klisjeen er sann: dersom forskere skal være samfunnsmessig, praktisk og politisk relevante, må forskningen som utøves være tverrfaglig. Kun gjennom samarbeid på tvers av eksisterende skott og faglige skillelinjer vil vi kunne finne svar og løsninger på våre største utfordringer: fattigdom, urbanisering, rettferdig fordeling og klimaendringer. Institutt for geografi er et laboratorium for slikt samarbeid: hvis ikke geografer klarer å samarbeide innenfor ett og samme institutt, hvordan skal man da kunne forvente at forskningen ellers klarer å arbeide sammen om utfordringene? Institutt for geografi kan vise vei – og da trenger vi de beste hodene og de varmeste hjertene. Å bli en del av dette fantastiske teamet er grunn god nok til å studere geografi i Bergen. 

Tarje I. Wanvik, stipendiat samfunnsgeografi