Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

Vann, liv, samfunn

GEO292 Regionalgeografisk feltkurs er denne uken i Årdal. Arnt Fløysand, Tor Halfdan Aase og Inger E. Måren har sammen med 18 studenter omgjort Klingenberg hotell på Årdalstangen til deres arbeidsbase.

Årdalsfjorden
Morgenstemning ved Årdalsfjorden.
Foto/ill.:
Inger Elisabeth Måren (alle foto)

Hovedinnhold

Her vil studentene få prøve sine teori- og metodekunnskaper i felt, og gjennom bacheloroppgaven vise hvordan problemstillinger, hypoteser og forskingsopplegg blir utviklet i en samfunnsgeografisk kontekst.

Oppgavene spenner over et vidt felt tematisk:

  • Vannressurser i fortid, nåtid og fremtid
  • Konsekvenser av fluorforurensing
  • Omstilling og innovasjon i den kraftkrevende industrien
  • Sentrumsutvikling
  • Et ytre blikk på Årdal-samfunnet
  • Årdølenes holdninger til asyl-mottaket

Men alle har til felles at de fokuserer på intervju som forskningsmetode. Studentene tar selv initiativ til det å kontakte nøkkelinformanter og intervjuobjekter.

Det hele begynte bra på mandag - kommunen tok vel i mot oss med en grundig presentasjon av kommunen, deres historie og Årdal i dag. Vi fikk også høre to vitnesbyrd fra beboere på asylmottaket; en fra Eritrea og en fra Syria, som fortalte sin historie og hvordan og hvorfor de havnet i Årdal.