Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

GEO100-studenter på feltkurs til Flåm

Ved å reise til Flåm i Sogn og Fjordane blir studentene eksponert for tematikk innen klimatilpasning, samfunnssikkerhet, naturvern, flom- og skred-prosesser, næringsutvikling, biologisk mangfold og mye annet, og de vil lære å anvende ulike sider ved geografifaget til å forstå og forklare både naturlige og samfunnsmessige prosesser som foregår på et sted som Flåm.

Brannsjef Reinhardt Sørensen illustrerer hvordan Aurland kommune og NVE rekonstruerer Flåmselvens løp i kjølvannet av katastrofeflommen som rammet bygden i oktober i fjor.
Brannsjef Reinhardt Sørensen illustrerer hvordan Aurland kommune og NVE rekonstruerer Flåmselvens løp i kjølvannet av katastrofeflommen som rammet bygden i oktober i fjor.
Foto/ill.:
Tarje I. Wanvik

Hovedinnhold

Hele 45 studenter og 5 ansatte deltok på torsdagens utflukt, som startet med en grytidlig togtur fra Bergen Stasjon.

 

De fleste trengte en liten time på å summe seg etter avgang klokken 0651, men da toget passerte Voss var de fleste i gang med gruppearbeidet: til sammen åtte grupper med spennende, tverrfaglige temaer som spente fra lokal matproduksjon og næringsutvikling, via turisme, naturvern, samfunnssikkerhet og klimatilpasning, til skred- og flomfare, var i full gang med å forberede problemstillinger og spørsmål til folk vi skulle møte på denne litt våte, men varme dagen i september. 

 

Vi ble ønsket velkommen til Flåm av brannsjef Reinhardt Sørensen fra Aurland kommune. Han presenterte beredskapsarbeidet som utfoldet seg under og i etterkant av den store flommen som rammet Flåmsvassdraget i oktober i fjor. Det ble en oppvisning i lokal, regional og nasjonal mobilisering, og studentene fikk inngående forståelse for betydningen av lokal kunnskap og handlekraft i samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Deretter tok brannsjefen oss med på befaring opp langs Flåmsvassdraget sammen med NVE. De viste studentene hvordan kommunen og NVE i samarbeid rekonstruerer elvens løp og sikrer boligområder og jordbruksland mot fremtidige flomsituasjoner, og interessekonflikter mellom vern av vassdrag og sikring av bolig- og næringsområder ble synliggjort.

 

Tilslutt fikk vi en fascinerende og entusiastisk omvisning ved Ægir håndverksbryggeri, hvor gründer og eier Evan Lewis  fortalte om det lille bryggeriets eventyrlige suksess. 

 

Så ble det tid til en liten pust i bakken nede ved havna før vi gikk ombord på toget igjen, og gruppene vekslet på å sove og arbeide videre med feltrapportene sine, helt frem til ankomst i Bergen klokken 20.