Hjem
Institutt for geografi

GIS-dagen - Bergens nye treffested for GIS-brukere i akademia og arbeidslivet

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 18. november 2015, ønsker Geoforum Hordaland i samarbeid med Institutt for geografi ved Universitet i Bergen, Institutt for byggfag ved Høgskolen i Bergen og Geodata AS å invitere til et dagsseminar.

GIS-day Events Around the Globe
GIS Day Events Around the Globe

Hovedinnhold

Her vil ansatte og studenter med interesse for GIS og geomatikk få anledning til å møte geomatikkbrukere i offentlig forvaltning og privat næringsliv, samt utviklere av GIS-programmer og løsninger.

Sammen har vi forsøkt å lage til et relevant og spennende program som gir innblikk i hvordan GIS kan benyttes i ulike forskningsprosjekter, GIS og geomatikk som verktøy i offentlig forvaltning, og andre innslag som kan vekke nysgjerrighet og inspirasjon for GIS-brukere uansett bakgrunn.

Minst like viktig som foredrag og presentasjoner er muligheten til å treffes i en uformell atmosfære, slik at GIS-brukere kan lære hverandre å kjenne og skape kontakter som kan være nyttige for fremtiden.

Vi håper derfor at så mange som mulig har anledning til å ta seg tid til dette arrangementet, også det som foregår på kveldstid.

 

Foreløpig program

 

11:00 – 11:15
Velkommen ved HiB, UiB, GeoForum

 

11:15 – 11:40
Fortettingspotensial i Bergensdalen - Asplan viak v/Marianne Lindau

 

11:40 – 12:05
Nasjonal deltaljert høyde-modell, laserskanning av hele landet - Kartverket v/NN

 

12:05 – 12:30
State-of-the-art of geomatics methods for geoscience applications - UNI CIPR v/Simon Buckley

 

12:30 – 13:00
Mat: Påsmurt

 

13:00 - 13:25
Muligheter i ArcGis Online - Geodata v/NN

 

13:25 – 13:50
Gåbyen Bergen –walkabilityanalyse - Bergen Kommune v/Hilde Erstad

 

13:50 – 14:15
GIS i dag - GIS i morgen: muligheter og utfordringer - NHH v/Roger Bivand

 

14:15 – 14:30
Pause: Kaffe/kjeks

 

14:30 — 14:45
Presentasjon av masteroppave - Institutt for biologi

 

14:45 – 15:00
PhD Glacier Mapping with a Go-Pro Camera and an acrobatic plane - Institutt for geografi v/Benjamin Robson -

 

15:00 — 15:15
Presentasjon av masteroppgave

 

15:15 — 15:35
Urban transformasjon - Space syntax og sosio-økonimiske data - Høgskolen i Bergen v/Akkelies von Nes

 

15:35—15:40
Pause Kaffe/frukt

 

15:45 – 16:10
ERDAS IMAGINE praktiske eksempel - bildebehandling, DTM/DSM, 3D, fotogrammetri, Lidar etc. - Norconsult v/Anders Nesse

 

16:10 – 16:35
CartoDB, kartverktøy for mediebransjen - Norkart v/Antonio Diaz

 

17:00
Varmmat: Muntlig Sjenk og Spiseri, Studentsenteret

 

18:00
GIS-Quiz
Mingling og et glass (eller to)