Hjem
Geofysisk institutt
unge forskere

Et tiår på forskudd

Hva om vi kunne forutsi hvor mye sjøis det ville være i De nordiske hav om to år? Eller tjue? I gapet mellom ordinære værvarsler og klimafremskrivninger foregår det en dialog mellom havet og atmosfæren. Uten å forstå hvordan de påvirker hverandre, kan vi ikke forutsi variasjoner i klimaet, sier Marius Årthun.

Marius Årthun i isfrie omgivelser på Corsica
Marius Årthun i isfrie omgivelser på Corsica.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Navn: Marius Årthun
Nasjonalitet: Norsk

– Kan du beskrive prosjektet ditt?

– Arbeidet mitt er fokusert på havsirkulasjonen og vekselvirkninger mellom havet, luften og sjøisen i det nordlige Atlanterhavet og De nordiske hav. Jeg vil finne ut om det er mulig å forutsi hvordan klimaet og isdekket vil variere på tidsskalaer fra år til tiår.  

– I en større sammenheng, hva er din brikke i puslespillet? 

– Gode klimavarsler vil ha stor samfunnsnytte, og det vil være viktig å dekke det vitenskapelige gapet som foreløpig eksisterer mellom de etablerte feltene værvarsling og fremtidige klimafremskrivninger. Å forstå vekselvirkningene mellom havet og atmosfæren er en forutsetning for å forstå og for å kunne varsle klimavariasjoner. 

– Innebærer prosjektet ditt internasjonalt samarbeid?

– Jeg samarbeider med Helen Johnson ved University of Oxford. 

– Hva synes du er mest interessant ved arbeidet ditt?

– Enkelt sagt: å finne ut hvordan naturen fungerer.

Denne saken er også publisert på Bjerknessenteret for klimaforskning sine nettsider.

Her kan du lese mer om våre unge forskere.