Hjem
Geofysisk institutt

Seminar i anledning Geofysisk Institutt sitt 100 års-jubileum

I 2017 er Geofysisk institutt 100 år. Jubileet blir feiret gjennom hele året på ulike måter og gjennom forskjellige arrangementer. Det første arrangementet - Jubileumsseminaret i Universitetetsaulaen - går av stabelen 6. Januar. Seminaret er åpent for alle.

Geofysisk institutt
Geofysisk institutt

Hovedinnhold

Sesjon 1: Geofysen – En lokal aktør på nasjonale og internasjonale arenaer

13:00 – 13:10 Nils Gunnar Kvamstø: Innledning

13:10 – 13:30 Øystein Hov: Forskning og undervisning ved Geofysen i 100år – Et samfunnsnytteperspektiv

13:35 – 13:55 Helge Drange: Aktuelle spørsmål i meteorologi, oseanografi og klima – aktiviteter og bidrag fra Geofysisk Institutt.

14:00 Pause

Sesjon 2: Energi fra sol vind og vann – en lokal og global utfordring

14:15 – 14:35 Peter Haugan: Fornybar energi og forskningsomstilling

14:40 – 15:00 Siri Kalvig: Fornybar energi og positive forretningsmuligheter

15:10 – 15:45 Paneldebatt - hvilken rolle skal universitetet ha i det grønne skiftet?
I panelet:
Henrik Asheim (Stortingsrepresentant H), Hanne Wigum (Statoil), Siri Margrethe Kalvig (UiS), Dag Rune Olsen (UiB)
Leder Kari Birkeland

15:45 – 16:00 Avslutning

 

Festmiddag (kun inviterte gjester)

18:30 – 19:00 Aperitiff i restauranten

19:00 – 23:00 Bankett i Universitetetsaulaen