Hjem
Geofysisk institutt
Nyhet

Årets 2°C er her

2016-utgaven av 2°C er klar: Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.

2C_lansering_2016
KUNNSKAPSDUGNAD: 2°C gis årlig ut av Norsk Klimastiftelse i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret. Faksimile fra forside, layout: Haltenbanken.

Hovedinnhold

Årets magasin bringer en omfattende artikkel der professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen beskriver klimaendringenes virkninger i Norge og globalt. Han drøfter Paris-avtalens betydning, forklarer togradersmålet og 1,5-gradersmålet – og viser Norges forpliktelser. Konklusjonen Jansen trekker er at nullutslipp haster og at Norge har et stort ansvar for å bidra til at energiomleggingen skyter fart.

Siv K. Lauvset, forsker ved Geofysisk institutt/Uni Research/Bjerknessenteret forklarer dessuten hva det betyr at havet blir varmere – klimaendringene påvirker livet i havet på mange måter.

Les hele saken på Bjerknessenteret for klimaforsknings nettsider.