Hjem
Geofysisk institutt

Prøveforelesning - Torge Lorenz

Hovedinnhold

Diplom Meteorologe Torge Lorenz vil holde følgende prøveforelesning for ph.d.-graden:

Oppgitt emne: "Assimilation of met-ocean measurements in hindcast and forecast: state of the art and outlook "

Komité:

Leder: Professor Finn Gunnar Nielsen. (Geofysisk institutt)

Medlem: Professor Nils Gunnar Kvamstø. (Geofysisk institutt)

Medlem: Professor Jan Asle Olseth. (Geofysisk institutt)

Prøveforelesningen vil holdes i Auditorium 105, Jahnebakken 3, (GFIs auditorium i Østfløyen), tirsdag 4. april 2017 kl. 14.15.

Adgang for interesserte tilhørere.


Velkommen!