Hjem
Geofysisk institutt
Ny doktorgrad

Hva skjer med Golfstrømmen?

Erwin Lambert disputerer 29. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “On freshwater and the density-driven circulation in the northern seas”.

Erwin Lambert
Erwin Lambert
Foto/ill.:
Martin van Drongelen

Hovedinnhold

Fra Atlanterhavet strømmer varmt vann mot Polhavet. Denne varmetransporten er viktig for lokalt klima, økosystemer, og isen i Arktis og på Grønland. Et av de store spørsmålene innenfor klima- og havforskning er hvordan Golfstrømmen endres ved global oppvarming.

Når den globale temperaturen stiger, smelter mer is i Arktis og på Grønland, og det blir generelt mer nedbør i nord. Dermed forventes økt ferskvannstilførsel til de nordiske havene i framtiden. Ferskvann kan fungere som lokk på havsirkulasjon og varmetransport, og noen forskere varsler at økt ferskvannstilførsel vil svekke Golfstrømmen. Denne muligheten ble tatt ut i det ekstreme (bokstavelig talt) i katastrofefilmen ‘The Day After Tomorrow’ fra 2004.

Erwin har utviklet teorier og modeller for å beregne hvordan ferskvann påvirker havsirkulasjon og klima i De nordiske hav og Polhavet. Med enkle modeller har han beskrevet havets dynamikk, og med mer komplekse modeller har han testet disse. Resultatene hans viser at mer ferskvann i Polhavet faktisk kan virke styrkende på havsirkulasjonen, og at slike endringer kan predikeres flere år fram i tid. 

En oppsummerende konklusjon av Erwins avhandling er at det er lite sannsynlig at Golfstrømmen vil stoppe opp på grunn av økt ferskvannstilførsel i overskuelig framtid.

Personalia
Erwin Lambert (f. 1987) er oppvokst i Terneuzen, Nederland. Han har studert fysikk ved Utrecht Universitet, hvor han fullførte en mastergrad i fysisk oseanografi i 2014. Deretter flyttet han til Bergen hvor han har vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Tor Eldevik, Peter M. Haugan (begge UiB), og Mike Spall (fra WHOI i USA). Erwin har nå flyttet tilbake til Utrecht, hvor han forsker på havnivåstigning ved universitetet.

Les mer om Erwins arbeid her.