Hjem

Geofysisk institutt

Disputas - Patrik Bohlinger

Dipl.-Met. Patrik Bohlinger disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:

” Extreme Precipitation in Nepal – Trends and Key Processes”

Opponent: Professor emeritus, ph.d. Robert Houze, University of Washington, USA

Opponent: Seniorforsker og førsteamanuensis, ph.d. Richard William Moore, Meteorologisk institutt og Universitetet i Oslo, Norge    

Øvrig medlem i komiteen: Professor, ph.d. Noel Keenlyside, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen: Professor Nils Gunnar Kvamstø,Universitetet i Bergen

 

Adgang for interesserte tilhørere.

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen