Hjem

Geofysisk institutt

Prøveforelesning - Sigrid Gjessing Lind

MSc Sigrid Gjessing Lind vil holde følgende prøveforelesning for ph.d.-graden:

Oppgitt emne: “Why is Arctic amplification so strong, and Antarctic amplification so small?”

Komité:

Leder: Professor Lars Henrik Smedsrud. Geofysisk institutt, UiB.

Medlem: Førsteamanuensis Elin Darelius. Geofysisk institutt, UiB.

Medlem: Professor Camille Li. Geofysisk institutt, UiB.

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!