Hjem

Geofysisk institutt

Disputas - Kjersti Birkeland Daae

MSc Kjersti Birekeland Daae disputerer for ph.-graden.

Avhandlingens tittel: ”Exchange of water masses between the southern Weddell Sea continental shelf and the deep ocean”

Opponent: Professor, ph.d. Karen Heywood, Centre for Ocean and Atmospheric Sciences School of Environmental Sciences, University of East Anglia, United Kingdom

Opponent: Forsker, ph.d. Angelika Renner, Havforskningsinstituttet, Tromsø, Norway                                              

Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.scient, Kjell Arild Orvik, Geofysisk institutt, UiB             

Leder av disputasen: Instituttleder Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk institutt, UiB

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!