Hjem

Geofysisk institutt

Presentation of master's thesis: "Konsepsjon, simulering og testing av en elektronisk styrt hydraulisk aktuator for styring av en motorventil"

Masterstudent Elmer Anders Torvestad at the Master's Programme in Energy will present his master's thesis:

"Konsepsjon, simulering og testing av en elektronisk styrt hydraulisk aktuator for styring av en motorventil"

Main supervisor: Associate Professor Lars Magne Nerheim (HVL)

Co-supervisor: Professor Martin Fernø (UiB)

Examiners: Associate Professor Hasssan Momeni (HVL) and Erlend Vaktskjold, RR Bergen Enginees.