Hjem

Geofysisk institutt

Presentation of master's thesis: "Effekt av hydrogentilsetning i metan-basert drivstoff og evaluering av motoriske tiltak"

Masterstudent Kristian Kjærandsen at the Master's Programme in Energy will present his master's thesis:

"Effekt av hydrogentilsetning i metan-baserte drivstoff og evaluering av motoriske tiltak."

Main supervisor: Associate Professor Peter E. Koch (HVL)

Co-supervisor: Professor Martin Fernø (UiB)

Examiners: Professor Guttorm Alendal (UiB) and Kurt Valde, RR Bergen Enginees.