Hjem
Geofysisk institutt
Oppstartsmøte

Åpningsmarkering - Bjerknes Klimavarslingsprogram

Med støtte fra Bergen Forskningsstiftelse starter vi nå opp en ny forskningssatsning på Bjerknessenteret. Bjerknes klimavarslingsprogram skal forske på klimavarslinger fra sesong til tiår.

Snø Folgefonna
Utsikt over Folgefonna.
Foto/ill.:
Ellen Viste

Hovedinnhold

– I dag kan vi ikke se for oss en tilværelse uten værvarsel. Vår forskning skal gi svar på om vi i fremtiden vil kunne si det samme om klimavarsling, sier professor Noel Keenlyside. Prosjektet vil blant annet kunne varsle overflatetemperaturer i Norge og utbredelsen av den arktiske sjøisen, opptil 10 år i forveien. Slik en i dag varsler været fra dager til en uke frem i tid, er målet i fremtiden å kunne varsle hvordan for eksempel neste skisesong blir, hvor mye vann det vil komme i kraftverkenes reservoarer og hvor mye fisk det vil være i Barentshavet.

Hva bringer fremtiden? 

Mandag 12. november markerer vi start, og inviterer til paneldiskusjon om hva fremtiden bringer – for våre ressurser, usikkerheten overfor klimaet, og hvilke prioriteringer vi må ta.

Panelet består av:

  • Jannicke Hilland, konserndirektør i BKK
  • Siri M. Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer
  • Erik Kolstad, meteorolog og klimavarsler ved Bjerknessenteret og NORCE
  • Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende

Diskusjonen ledes av klimaforsker og kommunikasjonsmedarbeider ved Bjerknessenteret, Ellen Viste.

Bygger videre på Bergensskolen i meteorologi

Bergensskolen i meteorologi er noe alle studenter i meteorologi lærer om over hele verden, gjennom grunnlaget Vilhelm Bjerknes la for det moderne værvarselet. Femti år senere gjorde hans sønn Jack Bjerknes et banebrytende arbeid på klimavariasjoner i Atlanterhavet og Stillehavet.Den nye forskningsenheten springer ut fra flere ulike forskningsprosjekt på klimavarsling ved Bjerknessenteret, og skal ledes av Noel Keenlyside og Tor Eldevik, begge professorer ved Geofysisk instituttUiB og Bjerknessenteret. Kanskje vil Bergen en dag være like kjent for klimavarsler som for meteorologi?Bjerknessenterets klimavarslingsprogram møter utfordringene med en rekke innovative metoder for å utvikle et verdensledende miljø for klimavarsler, fra Atlanterhavet til Arktis.

Bjerknessenterets klimavarslingsprogram er støttet med 30 millioner kroner av Bergens forskningsstiftelse.