Hjem

Geofysisk institutt

Prøveforelesning: Kjersti Opstad Strand

MSc Kjersti Opstad Strand vil holde prøveforelesnig for ph.d.-graden.

Oppgitt emne: «Parameterization of Langmuir turbulence in ocean models».

Komité:

Leder: Førsteamanuensis Knut Barthel. Geofysisk institutt.

Medlem: Professor Helge Drange. Geofysisk institutt.

Medlem: Professor Lars Henrik Smedsrud. Geofysisk institutt.

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!