Hjem
Geofysisk institutt
VALG

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Geofysisk institutt våren 2023

I år er det valg, og det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppene B og D for perioden 01.08.2023-31.07.2024. Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes kl. 12.00 den 25. mai 2023.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2023

Det skal velges representanter til følgende grupper:

Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Fagutvalget Geofysisk fagutvalg (GFFU) og Lumen er kontaktpunkt for studentvalget, og vil avgjøre valgform; elektronisk valg eller valg i valgforsamling.

Kandidater - våren 2023, gruppe B og D

Gruppe BKjersti Konstali
 Johannes Lutzmann
 Anna-Marie Strehl
Gruppe DIngrid O. Bækkelund
 Sigrid Galtvik
 Vegar Bauge
 Idunn Hana

Valglokale

Valgresultater 2021-2025

Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (gruppe A)

Valgt som medlemCamille Li
 Kjersti Birkeland Daae
 Harald Sodemann
Valgt som varamedlemLea Svendsen
 Clemens Spensberger
 Truls Johannessen

Midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (gruppe B)

Valgt som medlemKjersti Konstali
Valgt som varamedlemJenny Sjåstad Hagen
 Anna-Marie Strehl

Ansatte i administrative og tekniske stillinger (gruppe C)

Valgt som medlemIdar Hessevik
 Mahaut de Vareilles
Valgt som varamedlemGerrit Benjamin Pfeil
 Silje Amalie Eikeland Rose
 Elin Sletbakk

Studenter (gruppe D)

Valgt som medlemThorbjørn Østenby Moe
 Karoline Holand
Valgt som varamedlemIdunn Hana
 Eirik Kvamme

Forslagsfrist: 24. mars kl. 12.00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes den 25. mai 2023 kl. 12.00.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12.00 den 24. mars 2023.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til elin.rod@uib.no (eller kristin.kalvik@uib.no) og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger (gruppe A)

Valgt som medlemCamille Li
 Kjersti Birkeland Daae
 Harald Sodemann
Valgt som varamedlemLea Svendsen
 Clemens Spensberger
 Truls Johannessen

Midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (gruppe B)

Valgt som medlemKjersti Konstali
Valgt som varamedlemJenny Sjåstad Hagen
 Anna-Marie Strehl

Ansatte i administrative og tekniske stillinger (gruppe C)

Valgt som medlemIdar Hessevik
 Mahaut de Vareilles
Valgt som varamedlemGerrit Benjamin Pfeil
 Silje Amalie Eikeland Rose
 Elin Sletbakk

Studenter (gruppe D)

Valgt som medlemThorbjørn Østenby Moe
 Karoline Holand
Valgt som varamedlemIdunn Hana
 Eirik Kvamme

 

Valgstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Valgstyret 

 

Ved storvalg

Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Gruppe C: Ansatte i amninistrative og tekniske stillinger, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.