Hjem

Geofysisk institutt

Disputas - Marie Louise Nielsen Pontoppidan

MSc. Marie Louise Nielsen Pontoppidan disputerer for ph.d.-graden.

Avhandlingens tittel: ”Dynamical downscaling – impact on storm tracks and precipitation”

Opponent:
Førsteamanuensis, ph.d. Rita Margarida Antunes de Paula Cardosa Tavares
Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal

Opponent:
Professor, ph.d., docent Erik Kjellström
The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Sverige                                                          

Øvrig medlem i komiteen:
Professsor, ph.d. Noel Keenlyside
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen                          

Leder av disputasen:
Instituttleder, professor Nils Gunnar Kvamstø
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!