Hjem
Geofysisk institutt

Prøveforelesning - Jostein Blyverket

MSc. Jostein Blyverket vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden.

Oppgitt emne: “Seasonal prediction of soil moisture and its importance for climate”

Komité:
Leder: Førsteamanuensis Francois Counillon, Geofysisk institutt
Medlem: Postdoktor Fei Li, Geofysisk institutt
Medlem: Forsker Shunya Koseki, Geofysisk institutt

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!