Hjem
Geofysisk institutt

Prøveforelesning: Dereje Tesfahun Mengistu

MSc. Dereje Tesfahun Mengistu vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden.

Oppgitt emne: “Global Climate change and water scarcity”

Komité:
Leder: Professor Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk institutt
Medlem: Førsteamanuensis Lea Svendsen, Geofysisk institutt
Medlem: Forsker II Marie Louise Nielsen Pontoppidan, NORCE

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!