Hjem
Geofysisk institutt

Prøveforelesning for Diplom Stephan Kral

Diplom meteorolog Stephan Kral vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden med oppgitt emne:

“Unmanned aerial systems - Potential and challenges for atmospheric observations from global to local scale”                          

Komité:
Leder: Førsteamanuensis Lea Svendsen, Geofysisk institutt
Medlem: Professor Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk institutt
Medlem: Professor Finn Gunnar Nielsen, Geofysisk instiutt

Sted Zoom Webinar: https://uib.zoom.us/j/65809976075?pwd=QWw3ZW9sdlQyWmFmWnVZWHRpcGFNUT09

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!