Hjem
Geofysisk institutt

Seminar over selvvalgt emne: "Coral reefs in a high CO2 world"

Ph.d-kandidat Salma K.D.E. Elageed avholder seminar over selvvalgt emne: "Coral reefs in a high CO2 world".

Komité: Professor Christoph Heinze og professor emeritus Tor Gammelsrød

Lenke kan en få ved å henvende seg til Elisabeth.Sether@uib.no.

Alle interesserte er velkomne

Vel møtt!