Hjem
Geofysisk institutt

Forskerutdanningsutvalget

Forskerutdanningsutvalget er et rådgivende forvaltningsorgan for opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.-graden for kandidater tilknyttet Geofysisk institutt.

Hovedinnhold

Leder:

Professor Joachim Reuder, Joachim.Reuder@uib.no

Medlemmer:

Førsteamanuensis Knut Barthel, Knut.Barthel@uib.no

Professor Kjell Arild Orvik, Kjell.Orvik@uib.no

Førsteamanuensis Cristian Gebhardt, Cristian.Gebhardt@uib.no

Ph.d.-kandidat Astrid Nybø, Astrid.Nybo@uib.no

Ph.d.-kandidat Christiane Duscha, Christiane.Duscha@uib.no

Ph.d.-kandidat Leilane Passos, Leilane.Passos@uib.no

Administrasjon og utvalgets sekretær:

Emilie Karlsen Walland, Emilie.Walland@uib.no