Hjem
Geofysisk institutt

Alle publikasjoner

Her finner du alle publikasjoner fra Geofysisk institutt.

Geofysiske publikasjoner
Geofysiske publikasjoner
Foto/ill.:
Ellen Viste

Hovedinnhold

Publikasjonslistene er hentet fra databasene Cristin (tidligere FRIDA) og BORA. Du finner også en oversikt over doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver ved instituttet. Dersom du ønsker en oversikt over publikasjonene til den enkelte forsker kan du søke i databasen Cristin eller du kan gå til hjemmesiden til den enkelte forsker ved instituttet; Se her.