Hjem
Geofysisk institutt

Instituttråd

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan. Det ledes av instituttleder. Administrasjonssjef er rådets sekretær. Instituttrådet blir valgt for en periode av 4 år for gruppe A (fast vitenskapelig) og C (teknisk/administrative), og for en periode av ett år for gruppe B (midlertidig vitenskapelige) og D (studenter).

Gruppe A - Fast vitenskapelige ansatte

Medlemmer

Tor Eldevik

Harald Sodemann

Camillle Li

 

Varamedlemmer

1. Finn Gunnar Nielsen

2. Are Olsen

3. Knuth Barthel

4. Ilker Fer

5 Thomas Spengler

 

Gruppe B - midlertidig vitenskapelige

Medlem

Kristine Flacké Haualand

 

Varamedlemmer

1. Morven Muilwijk

2. Line Båserud

3. Johannes Sandanger Dugstad

 

 

Gruppe C - Teknisk/Administrative

Medlemmer

Elin Sletbakk

Idar Hessevik

 

Varamedlemmer

1. Helge Bryhni

(2. Friederike Hoffmann)

3. Kristin Jackson

4. Tor de Lange

 

Gruppe D - Studenter

Medlemmer

Røy Andreas Nilsen

Karoline Seilen

 

Varamedlemmer

1. Kjersti Konstali

2. Petter Ekrem

3. Håkon Ingvar Arvidsen

4. Tamara Aasbøye