Hjem
Geofysisk institutt

Programstyret for meteorologi og oseanografi

Programstyret har ansvar for instituttets bachelor- og masterprogram i meteorologi, fysisk oseanografi, klimadynamikk og kjemisk oseanografi, og ansvar for instituttets totale emneportefølje. Det har ansvar for å gi råd til styrer når beslutninger skal gjennomføres i saker som angår emnetilbudet og studieprogrammene.

Medlemmer

Harald Sodemann (leder)

Kjell Arild Orvik

Truls Johannessen

Asgeir Sorteberg

Julie Solsvik Vågane (studentrepresentant)

Emilie Rønning (studentrepresentant)

 

 

Varamedlemmer

Jan Asle Olseth

Christoph Heinze