Hjem
Geofysisk institutt

Programstyret for meteorologi og oseanografi

Programstyret har ansvar for instituttets bachelor- og masterprogram i meteorologi, fysisk oseanografi, klimadynamikk og kjemisk oseanografi, og ansvar for instituttets totale emneportefølje. Det har ansvar for å gi råd til styrer når beslutninger skal gjennomføres i saker som angår emnetilbudet og studieprogrammene.

Hovedinnhold

Medlemmer

Harald Sodemann (leder)

Kjell Arild Orvik

Truls Johannessen

Asgeir Sorteberg

Julie Solsvik Vågane (studentrepresentant)

Emilie Rønning (studentrepresentant)

 

 

Varamedlemmer

Jan Asle Olseth

Christoph Heinze