Hjem
Geofysisk institutt

Publikasjonsliste fra Cristin

Publikasjoner fra databasen Cristin

Tidsskrift fra vitenskapsakademiet
Foto/ill.:
Ellen Viste

Her finner du en samling av publikasjoner fra GFI fra databasen Cristin (Current Research Information System in Norway).

Tidsskriftartikler

Her finner du artikler som personer tilknyttet Geofysisk institutt har publisert i utenlandske og norske tidsskrift

2018 2017 2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Før 2000

Bøker

Her finner du en oversikt over bøker og bidrag til bøker fra personer tilknyttet Geofysisk institutt

Fra og med 2000 Før 2000

Presentasjoner

Her finner du konferansebidrag og faglige presentasjoner som personer tilknyttet Geofysisk institutt har gitt ved utenlandske og norske konferanser og andre faglige sammenhenger

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Før 2000

Rapporter

Her finner du ulike faglige rapporter som personer tilknyttet Geofysisk institutt har produsert

Fra og med 2000 Før 2000

Dr-grads avhandlinger

Her finner du alle doktorgradsavhandlingene som er registrert i Frida

Her finner du også doktorgradsavhandlingene ordnet etter år

Hovedfagsoppgaver

Her finner du alle hovedfags- og masteroppgavene som er registrert i Frida

Her finner du også hovedfags- og masteroppgavene ordnet etter år

Mediebidrag

Her finner du mediebidrag fra personer tilknyttet Geofysisk institutt. Disse registreringene startet i 2002.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Annet

Her finner du andre bidrag fra personer tilknyttet Geofysisk institutt

Alle

 

En oversikt over alle publikasjoner fra GFI finner du her.