Hjem
Geofysisk institutt

Over eller rundt fjellene?

Clemens tar doktorgrad i dynamisk meteorologi og ser på hvordan topografien påvirker storskala sirkulasjon.

Hovedinnhold

Navn: Clemens Spensberger

Alder: 26

Utdanning: Diploma i meteorologi, tilsvarende en mastergrad fra Meteorologisk Institutt, Universitet i Hamburg

Tar doktorgrad i: Dynamisk meteorologi; mer spesifikt påvirkningen topografi har på storskala sirkulasjon

Veiledere: Thomas Spengler (UiB), Joe LaCasce (UiO)

Hvorfor valgte du å studere meteorologi?

Jeg interesserte meg for (blant annet) fysikk, informatikk og geografi. Meteorologi kombinerer disse tre veldig bra!

Hvorfor skal nye søkere ved UiB velge meteorologi?

Det er mer anvendt enn ren fysikk. Og det er "raskere" (mer action!) enn oseanografi. Og man kan se og føle det når man er utendørs, uansett hvor man er i verden.

Hvorfor valgte du å ta Phd?

Jeg ville jobbe som meteorolog på sett og vis. Det er hovedsaklig mulig ved den statlige værtjensten (eller andre statlige institusjoner), forsikringsselskap eller i den akademiske verdenen. Sistnevnte syntes å være, og er fortsatt, den yrkesveien som er mest attraktiv for meg av de tre.

Fortell litt om phd-prosjektet ditt.

Dersom strømmer avbøyes rundt et fjell, vil effekten av fjellet på den atmosfæriske sirkulasjonen være veldig forskjellig fra dersom strømmen bare passerer over fjellet. Siden sistnevnte tilfelle er grundig studert, ville jeg bidra til forståelsen av strømmer som bøyes av ved å først finne eksempler i reanalyse-data og deretter simulere disse eksemplene med et hierarki av forenklede atmosfæriske modeller. Ved å benytte dette hierarkiet, kan jeg da finne den enkleste modellen som trengs for å beskrive avbøyning av strømmer.

Hva er det beste med å ta phd?

Som en doktorgradsstudent som betales av universitetet trenger jeg ikke å ha en prosjektplan jeg må følge. Jeg nyter friheten til å drive min egen forskning til dit den ser mest lovende og interessant ut, uten å måtte følge en forhåndsdefinert plan.

Hva er planene dine etter endt doktorgrad?

Forbli i akademia.