Hjem
Geofysisk institutt

Dr.scient- og PhD-avhandlinger

Dr.Scient og PhD avhandlinger ved Geofysisk institutt

Geofysiske publikasjoner
Geofysiske publikasjoner
Foto/ill.:
Ellen Viste

Alle oppgavene som er registrert i BIBSYS fins i trykt versjon. I tillegg finnes også en elektronisk versjon i BORA av en del oppgaver. Vi gir derfor lister for alle oppgavene og for de oppgavene som fins i elektronisk form.

Trykt versjon

Elektronisk versjon