Hjem
Geofysisk institutt

Cand. Sc. og Mastergrader

Avlagte Cand. scient.- og mastergradseksamener avlagt ved Geofysisk institutt finner du i BIBSYS og i BORA.

Fra en bokhylle på GFI.
Fra en bokhylle på GFI.
Foto/ill.:
Ellen Viste

Alle oppgavene som er registrert i BIBSYS fins i trykt versjon. I tillegg finnes også en elektronisk versjon av en del oppgaver i BORA. Vi gir derfor lister for alle oppgavene og for de oppgavene som fins i elektronisk form.

Trykt versjon

Alle oppgaver    Meteorologi    Oseanografi

Elektronisk versjon

Alle oppgaver    Meteorologi    Oseanografi