Hjem
Geofysisk institutt
Forskning

Modellfly i arbeid

Leketøy? Nei, dette flyet frakter finteknologisk måleutstyr. Våren 2009 ble modellfly testet ut på Svalbard. Her kan du være med på en søndagstur opp til 1500 m i Adventdalen.

Marius Opsanger Jonassen med et modellfly som brukes til atmosfæriske målinger
Marius Opsanger Jonassen med et modellfly som brukes til atmosfæriske målinger
Foto/ill.:
Joachim Reuder

Hovedinnhold

Geofysisk institutt bruker modellfly - både det på bildet og flere andre, til å måle profiler av temperatur, fuktighet, trykk og vind oppover i atmosfæren.

Våren 2009 hadde GFI en kampanje på Svalbard, der modellflyene blir testet ut i Arktiske omgivelser. Les mer om kampanjen her.

denne videoen kan du være med på en tur opp til 1500 m i Adventdalen, nær Longyearbyen. Trajektorier for flyvningen ser du på denne Google Earth filen. God tur!

Lignende modellfly ble også brukt til å studere bølger i luften over breen Hofsjökull på Island, sommeren 2007. Ved å sammenligne observasjoner fra værstasjoner på bakken med målinger tatt oppe i luften, kan vi finne ut mer om hvordan bølger i luften forsterker vinden og skaper voldsomme vindkast på lesiden av fjell.

Dette prosjektet kan du lese mer om her.

Det ble også utført målinger på Island sommeren 2009. Her er en fjernsynsnyhet fra juli 2009 om feltarbeid med modellfly (SUMO). Innslaget inkluderer et intervju med Marius O. Jonassen og Halfdan Agustsson, begge ph.d.-kandidater i meteorologi.