Hjem
Geofysisk institutt

Er mange, vil bli flere

I tråd med UiBs rolle som forskningsuniversitet, vil Geofysisk institutt ha ambisjoner om et fortsatt høyt antall stipendiater.

Om sommeren er hagen vår et populært møtested for studenter og ansatte.
Om sommeren er hagen vår et populært møtested for studenter og ansatte.
Foto/ill.:
Ellen Viste

Hovedinnhold

Dette bør være realistisk særlig siden vi trekker på sterke forskningsmiljø ved Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre som gir grunnlag for aktive veiledningsmiljø og interessante avhandlinger knyttet til prosjektvirksomhet.

Forskerutdanningen vår er imidlertid sårbar overfor svingninger i eksterne prosjektmidler, og det er en tendens innen våre fag til at forskerprosjekter og seniorpersonell nå er lettere å finansiere enn nye stipendiater. Det er ønskelig å støtte den betydelige forskerutdanningsvirksomheten med flere universitetsstipendiater, kanskje særlig i forbindelse med nyansettelser av faste vitenskapelig ansatte.

Vi har også gjennomgående god kvalitet og kvantitet på søkning til ledige stipendiater (minst ti kvalifiserte for hver utlysning) og mener dette bør telle som kriterium ved fordeling av nye universitetsstipendiater for å få tilstrekkelig tyngde på forskningssatsingen ved universitetet.