Hjem
Geofysisk institutt

Studieprogram ved Geofysisk institutt

Her kan du lese med om de ulike programmene som tilbys ved GFI.

Hovedinnhold

Emner som tilbys på GFI kan du lese mer om her.

Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk

Masterprogram i meteorologi og oseanografi
med spesialisering i
    > Fysisk oseanografi
    > Meteorologi
    > Marin biogeokjemi
    > Klimadynamikk

Masterprogram i energi
Temagruppe 1: Geofysikk 

Temagruppe 2: Matematikk, fysikk, informatikk  

Temagruppe 3: Kjemi og energi 

Temagruppe 4: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjon 

Temagruppe 5: Elkraftteknikk 

Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)

Studieretninger: 

Vind- og havenergi

Reservoar og geoenergi 

Energi- og prosessteknologi 

Kjemiske energiløsninger  

 

Phd-program ved GFI