Hjem
Geofysisk institutt

Studieprogram på GFI

Er ekstremvær et resultat av klimaendringer? Kan all isen på jorda smelte, og hva vil eventuelt skje? Hva kan globale klimaendringer gjøre for klimaet i Norge? Hvordan kan vi forutsi været ved å bare se på skyene? Hvorfor er det varmere i Norge sammenlignet med andre steder på samme breddegrad? Dersom du har spørsmål som dette, eller flere, kanskje du burde vurdere å ta en grad i meteorologi eller oseanografi.

Meteorologi omfatter studier av værsystem, fysiske prosesser i atmosfæren, klima og klimaendringer. Oseanografi studerer ulike fenomen i havet og de fysiske og kjemiske egenskapene til sjøvann.

De fysiske lovene brukes i både meteorologi og oseanografi slik som de er formulert i matematikken til å beskrive og forklare ulike fenomen i naturen. For å bedre forstå klimasystemet, de individuelle komponentene av klimaet må studeres, heri atmosfæren og havet. Med tanke på oljelekkasje i havet er det viktig å ha kunnskap om strømmer i området for å få til en effektiv opprydning.

Under kan du lese med om de ulike programmene som tilbys på GFI. Fag som tilbys på GFI kan du lese mer om her.