Hjem
Geofysisk institutt

Instituttets historie

Det Geofysiske Institutt ble opprettet i 1917 etter forslag fra professor Bjørn Helland Hansen.

Geofysisk institutt
Geofysisk institutt

Hovedinnhold

GFI representerte en videreføring av forskningsaktiviteter ved Bergen Museum (opprettet 1825) og Biologisk Stasjon (opprettet 1892).

Det Geofysiske Institutt hadde fra starten en avdeling for oseanografi og en avdeling for meteorologi, begge med indre selvstyre. Senere kom det også til en avdeling for jordmagnetisme og kosmisk fysikk.

Allerede fra begynnelsen holdt GFI en høy internasjonal standard og hadde et utstrakt internajonalt kontaktnett. Således ble Professor V. Bjerknes ved Universitetet i Leipzig kallet til Bergen for å lede planleggingen og organiseringen av den meteorologiske virksomhet. Dette ledet til den berømte "Bergensskolen" hvor en rekke senere kjente meteorologer gjorde sin første innsats: J. Bjerknes, H. Solberg, C.A. Rossby, T. Bergeron og flere. Den oseanografiske forskningen holdt også høy standard med den kjente teoretiker J.E Fjelstad ved siden av H.U Sverdrup og Helland-Hansen.

Etter en omflakkende tilværelse i diverse midlertidige lokaler, flyttet Det Geofysiske Institutt inn i eget bygg på Florida. Det sto ferdig i 1928 (midtbygget). Her fikk også Vervarslinga på Vestlandet og Det meteorologiske Observatorium sitt tilholdssted. Bygget var meget godt utstyrt og ble realisert takket være en pågående innsamling fra Bergens borgere, næringslivet og kommunen, og viser bedre enn noe annet den tro man dengang hadde på vitenskapelige fremskritt, spesielt i form av bedre værvarsler, men også i utforsking av havet.

Geofysisk Institutt gikk inn som en naturlig og viktig del av Universitetet i Bergen da dette ble opprettet i 1946. Instituttet hadde en sterk økning i stillinger på begynnelsen av 60-tallet med tilsvarende økning i forskningsaktiviteten. Geofysisk Institutt er i dag en administrativ enhet som omfatter forsknings- og undervisningsgruppene for meteorologi og oseanografi.

 Les mer om Det Geofysiske Institutt i Bergen av Bjørn Helland-Hansen (Særtrykk av "Bergen Museum 1925"

Geofysisk institutt - 100 år 2017

Geofysisk institutt - 90 år 2007

Mer informasjon