Hjem
Geofysisk institutt
News

Klimaseminar

Det er UIB-Bjerknessenteret som organiserer dette seminaret for å bringe sammen klima-interesserte fagmiljøer ved alle UiBs fakulteter.

Hovedinnhold

Mandag 11. april er det lagt opp til en formiddag med informasjonsutveksling, presentasjon av utvalgte eksisterende tverrfaglige forskningsprosjekter rundt tema klima og globale klimautfordringer.Seminaret avsluttes med en diskusjon ledet av dekan Rune Olsen og leder for Senter for Internasjonal Helse Rune Nilsen.
 
Formålet med seminaret er å skape UiBs første tverrfaglige møteplassen om klimaforskning, hvor fagmiljøer får anledning til å bli kjent med hverandre til idédugnad og som forhåpentligvis vil munne ut i skisser til nye forskningsprosjekter med tanke på posisjonering mot fremtidige utlysninger for forskningsmidler fra NFR, EU, osv.

Seminaret vil avvikles på engelsk.

 

PROGRAM

 

Topics

Speakers

09:00

Welcome and introduction

Dag R. Olsen

09:15

Climate research at Dept of earth science

Gunn Mangerud

09:25

Ethiopian Malaria Prediction System

Torleif M. Lunde

09:40

Climate research at Dept of biology

Anders Goksøyr

09:50

Climate research at Geophysical institute

Peter M. Haugan

10:00

Quantifying climate changes impact on human health: a case study for Diarrhea

Johansson & Kolstad

10:15

Climate research at Faculty Social Sciences

Knut Helland

10:25

Coffee break

 

10:55

Calls for grants and UiB support: an overview

Balino

11:05

Discussion & brainstorming, Concluding remarks