Hjem
Geofysisk institutt

Atlantisk varme begrenser isdekket i Arktis

For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet.

Kart av Barentshavet som viser gjennomsnittlig vinter-isdekke mellom 1979 og...
Kart av Barentshavet som viser gjennomsnittlig vinter-isdekke mellom 1979 og 2010 (fargeskala) og innstrømning av Atlanterhavsvann (røde piler). De svarte linjene viser hvordan is-kanten har trukket seg tilbake de siste 30 årene; 80-tallet (heltrukken linje), 90-tallet (stiplet linje), og 2000-tallet (stiplet-prikket linje).
Foto/ill.:
Marius Årthun

Hovedinnhold

Dette er det området i Arktis hvor vinter-isdekket er mest redusert de siste tiårene, og det minkende isdekket i Arktis er et av de fremste tegn på de pågående klimaendringer.

Vinter-isdekket i Barentshavet er blitt kraftig redusert siden satellittmålinger startet for mer enn 30 år siden. I løpet av de siste 10 år er isdekket tilnærmet halvert.

En ny studie utført av forskere fra Bjerknessenteret (Geofysisk institutt - Universitetet i Bergen, Uni Research og Havforskningsinstituttet) viser at endringene i isens utbredelse har en sterk sammenheng med tilstrømning av (relativt) varmt Atlanterhavsvann. Dette tempererte vannet fraktes nordover langs Norskekysten og inn i Barentshavet som en forlengelse av Golfstrømmen.

Målinger gjort av Havforskningsinstituttet i det sørvestlige Barentshavet og resultater fra en numerisk havmodell viser at en økning i varmetransport (et produkt av endringer i temperatur og hastighet) assosiert med Atlanterhavsvannet fører til at et større område ikke fryser i løpet av vinteren.

Dette er dermed en fundamentalt forskjellig prosess fra endringer som observeres i sommerisdekket i det sentrale Arktis, hvor en stadig varmere atmosfære smelter et eksisterende isdekke. 

Les mer her

Les også fra spalten FORSKNING VISER AT ... i Dagens Næringsliv


Referanse:
 

Årthun, M., T. Eldevik, L. Smedsrud,  Ø. Skagseth, and R. Ingvaldsen, 2012: Quantifying the influence  of Atlantic heat on Barents Sea ice variability and retreat. J. Climate. doi:10.1175/JCLI-D-11-00466.1, in press.