Hjem
Geofysisk institutt
Utdanning

Nytt nordisk masterprogram

Geofysisk institutt har i samarbeid med universitetene i Århus, på Island og på Færøyene utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram - MARECLIM.

G.O. Sars

Hovedinnhold

Hvorfor et tverrfaglig program?

Fiskeriaktiviteter og annen havbruk har vært viktige inntektskilder for de nordiske landene opp gjennom historien, og er fremdeles like viktig. Tilgang til havets rikdommer medfører også et ansvar for å forvalte ressurssene, basert på tilgjengelig kunnskap. Forskere har brukt århundrer på å utforske havet, men selv om det er klare sammenhenger mellom marine organismer og økosystemer og deres fysiske omgivelser, har det innnen forskning og undervisning tradisjonelt vært lite tverrfaglig aktivitet mellom biologi og fysisk oseanografi.

Endringer i klima, økt forurensing og stort utnyttingsnivå på marine ressurser, både i nordiske farvann og globalt, har ført til økt oppmerksomhet rundt havets tilstand, både blant forskere og beslutningstakere. For å forstå endringene i havets tilstand, trengs det økt kompetanse og kreative framgangsmåter for en rekke tverrfaglige problemstillinger.

Målet med MARECLIM, Felles Nordisk Master Program for Marine Økosystemer og Klima, er å tilby et studium hvor studenter i biologi og fysisk oseanografi, eller relaterte fagretninger, vil får en opplæring i tverrfaglig problemløsning, uten at dette går på bekostning av kompetansen innen den opprinellige fagretningen. Studentene oppnår både et akademisk grunnlag og et kontaktnettverk nødvendig for framtidig tverrfaglig forskning og samarbeid, men også for mer tradisjonelle karrierer innen sitt fagfelt.

Hvorfor en internasjonal grad?

De nordiske landene har en lang og høyt faglig respektert tradisjon for maritim forskning, både innen biologi så vel som fysisk oseanografi, meteorologi og klima forskning. Institusjonene bak programmet er universitene fra Bergen, Island, Århus og Færøyene (MARECLIM-nettverket). Alle de involverte universitetene er tungt innvolvert i marin forskning, og er godt etablerte i internasjonale samarbeid. Gjennom studieprogrammet vil studentene dra nytte av ekspertisen og fasilitetene fra de forskjellige deltaker institusjonene. Programmet er fullt integrert i studietilbudet fra hvert av deltakeruniversitene, og et felles vitnemål vil være et bredt grunnlag for videre vitenskaplige studier(PhD) eller for karrierer innen forvaltning og konsulentvirksomhet i og utenfor deltakerlandene.

Les mer om MARECLIM på programmets nettside her