Hjem
Geofysisk institutt
News

Paneldebatt

Hvordan fremme god bruk av publiserings-og siteringsanalyser og hindre at slike analyser får negative effekter på forskning og forskningsmiljø? GFI inviterer til foredrag og paneldebatt fredag 13. mai kl 13:15-15:00

Hovedinnhold

Kvantitative mål for forskningsproduksjon er kommet for å bli. Man teller publikasjoner og siteringer overalt i verden. I Norge deles vitenskapelige tidsskrift opp i kvalitetsnivåer. Forskningsrådets fagevalueringer benytter siterings-analyser på forskningsgruppenivå over perioder ned mot 5 år. Hvordan er det med signal/støy-forholdet for slike analyser? Hvilke konsekvenser har det for utviklingen av gode forskningsmiljø at slike analyser er tilgjengelige? Blir vi offer for PoP (Publish or Perish) og LPU (Least Publishable Unit)- syndromet? Hva blir effektene på miljøbygging lokalt og forskningssamarbeid regionalt og internasjonalt? Hvordan bør forskningsledere benytte slike undersøkelser på en god måte og hvordan unngå negative effekter? 

For å belyse disse og andre relaterte spørsmål, har vi fått med oss to fremragende foredragsholdere. Jørn Øyrehagen Sunde, professor dr. juris, gikk hardt ut i en kronikk i BT i vinter og advarte mot bruk av denne type tellekanter. Gunnar Sivertsen som er forsker ved NIFU, er en av Norges fremste eksperter på bibliometriske indikatorer og har arbeidet mye både med anvendelse av slik statistikk og egen forskning på problemstillinger omkring bruk og nytteverdi av siteringer og evalueringer. 

Vi avslutter med en paneldebatt der vi også får med engasjerte forskningsledere fra Mat.Nat og spørsmål/diskusjon fra salen. 

Program:

13:15 Peter M. Haugan, GFI: Velkommen og introduksjon

13:20 Jørn Øyrehagen Sunde, UiB: Skal vi gje oss vulgariseringa i vald?

13:40 Gunnar Sivertsen, NIFU: God bruk av publiserings- og siteringsanalyser

14:00 Kaffe/te

14:15 -15:00 Paneldebatt med foredragsholderne og  dekanus Dag Rune Olsen, Mat.Nat.-fakultetet professor og forskningsgruppeleder Corinna Schrum, Geofysisk institutt

 

Velkommen til

Geofysisk institutt, Auditoriet østfløyen fredag 13. mai!

Atkomst gjennom hovedinngangen i Allegaten 70 eller direkte i Jahnebakken 3