Hjem
Geofysisk institutt
Minneord

Professor emeritus Harald Svendsen er gått bort

Harald Svendsen døde mandag 30. november 2009.

Hovedinnhold

Harald var sjømann. Som utdannet skipselektriker seilte han i Nordsjøfart. Han ble stadig mer fascinert av sjøen med varierende strømmer og bølgeklima, og bestemte seg for at han ville studere dette nærmere. Han fant ut at det var ved Universitetet man kunne tilby studier i oseanografi, men der krevdes jo artium for å begynne. Så tok han artium på ett år, og begynte å studere ved Universitetet i Bergen. På Geofysisk institutt tok han hovedfag, og ble straks ansatt som vitenskapelig assistent i 1970.

Harald kom inn i faget i ei spennende tid for oseanografien hvor det var en rivende utvikling i måleteknologien. På denne tiden var det to skoler i oseanografi, en som gjorde målinger i havet og en som gjorde matematiske studier. Disse gruppene kommuniserte lite. Harald var en av de første som tok i bruk ny teknologi i stor skala, men samtidig knyttet han til seg teoretikere. Sammen med matematikerne gjorde han grunnleggende oppdagelser i oseanografi. Det var fjordynamikk som var hans første interesse, og han studerte hva slags innflytelse vassdragsreguleringer ville ha på fjordsystemenes fysikk og økosystemer. Han arbeidet også i tropiske strøk, og i de seinere årene var han mest opptatt av Arktis, og deltok på flere ekspedisjoner. Hans hovedbidrag her var å studere havklimaets virkning på biologien.

Harald var med å bygge opp undervisningen på Geofysisk institutt, og bidro sterkt til at det nå tilbys et mangfold av kurs som treffer et vidt spekter av studenter. Han har veiledet en rekke studenter på master og dr.grads nivå, og fikk tidlig ry på seg for å være svært oppofrende overfor sine studenter

Harald var aktiv til det siste. I våres tok hans siste master student eksamen. To av dr. grad studentene disputerte også i år, den siste så seint som i juni. Hans nåværende dr. grad studenter har mistet en inspirerende veileder. Han måtte dessverre trekke seg som toktleder på en ekspedisjon i Arktis i september i år, fordi helsen forverret seg i løpet av sommeren. Planen var at han også skulle bidra til å bygge opp en skole for Marine fag i Mosambik, en oppgave han viste stor entusiasme for.

Til neste år blir det utgitt ei bok i regi av Geological Society of London som oppsummerer de siste års funn når det gjelder forskning på fjorder i Arktis. Det internasjonale forskningsmiljøet vil, som en siste takk og hilsen, dedikere denne boka til Harald.

Vi på Geofysen har mista en god kollega og venn. Harald bidro sterkt til det daglige sosiale liv. Han vær svært politisk interessert (lengre til venstre enn de fleste), og gikk ikke av veien for en frisk diskusjon. Han hadde sterke meninger, men argumenterte alltid med et glimt i øyet og med sin sans for humor var aldri latteren langt unna.

Våre tanker går i dag til hans kone Liv og familien.

Venner og kolleger ved Geofysen