Hjem
Geofysisk institutt
News

Earth Science Women's Network workshop

Rapport fra Earth Science Women's Network (ESWN) workshop om nettverks- og kommunikasjonsferdigheter.

Mirjam Glessmer
Mirjam Glessmer
Foto/ill.:
Nadine Goris

In begynnelsen av juni 2012 deltok Mirjam Glessmer, fra Geofysisk institutt, på Earth Science Women's Network (ESWN) workshop om nettverks- og kommunikasjonsferdigheter i  Madison, Wisconsin.

Mirjam, sammen med kollegaer fra Tyskland og USA, oppsummerer noen av de sentrale momentene fra workshopen i journalen Eos. Deltagerne på workshopen fikk en bredere og dypere forståelse for viktigheten av nettverk og nettverksferdigheter for kvinner i geovitenskap. Forfatterne inviterer også alle kvinner innen geovitenskap til å bli med i det nettbaserte kvinnenettverket ESWN.

Som et resultat av workshopen i Madison, har Miriam søkt UiB om midler til å holde to nye workshops i Bergen.

Den første workshopen vil finne sted den 6.-8. mai, og vil omhandle kronikkskriving. Kursholdere fra OpEd project vil lede workshopen, som retter seg mot kvinner på alle nivåer innen geovitenskap.

Den andre workshopen vil ta opp tråden fra kurset i Madison, og vil omhandle nettverksbygging. Elsevier foundation vil fatte en beslutning om tildeling av midler i løpet av desember.

Les mer om Mirjam Glessmer her og her, og den aktuelle publikasjonen.