Hjem
Geofysisk institutt

Ny doktorgrad - Bunnstrøm og blanding i Nordishavet

Isdekket skiller Nordishavet fra de andre store havområdene i verden. Den sterke tilbakegangen i sjøis de siste årene gir et naturlig søkelys på prosesser som (de)stabiliserer isen. Et sentralt bidrag til et stabilt isdekke i Arktis er den ”kalde haloklinen”, et stabilt sjiktet vannlag som forhindrer effektiv varmetransport fra varmere vann i dypet til havoverflaten og isen.

Hovedinnhold