Hjem
Geofysisk institutt
News

Forskningsdagene - Åpent hus

Få med deg spennende foredrag om forskning innen hav og atmosfære. Som en del av Forskningsdagene arrangerer Geofysisk Institutt og met.no/Vêrvarslinga på Vestlandet åpent hus med forelesninger på Geofysisk institutt.

Geofysisk institutt
Geofysisk institutt
Foto/ill.:
Magnus Vabø

Hovedinnhold

Tid: Lørdag 2. oktober kl 12.00-14.30
Sted: Allegaten 70, med inngang Østfløyen

Fire foredrag á 20 min.
12.00-12.20
”De virkelig store klimautfordringene”
Prof. Helge Drange  (GFI)

12.30-12.50
”Oljeeventyr eller oljemareritt? Simulering av oljesøl ved Lofoten”
Forsker Cecilie Wettre (met.no)

13.00-13.20
”Bølgeekstremer i norske farvann”
Forsker Ole Johan Aarnes (met.no)

13.30-13.50
”Modellfly og vær. Forskning med leketøy”
Forsker Jochen Reuder (GFI)

Omvisning på Vêrvarslinga på Vestlandet etter siste forelesning.