Hjem
Geofysisk institutt

Katastrofal tørke for 16000 år siden

En katastrofal og omfattende tørke fant sted i Afrika og sørlige deler av Asia for omtrent 16000 år siden. Dette er en av de mest intense og omfattende tørkeperioder i menneskene sin historie.

Site map of records showing hydrological conditions during the study interval...
Site map of records showing hydrological conditions during the study interval. Precipitation-evaporation patterns are shown as red dots (= reduced) and blue dots (=increased). Signals of uncertain climatic importance are given as vertically divided red/blue dots while trends of progressively moister climates are indicated as horizontally divided red/blue dots. Only the specific study sites and some of the major watersheds are indicated; the full geographic area affected by the megadrought is not completely colored in. Purple shading in the Kalahari region indicates wetter conditions of uncertain origin, timing, and/or geographic extent.

Hovedinnhold

Tørken rammet nesten hele sørlige Asia og størstedelen av det Afrikanske kontinentet. Den førte til uttørking av den Afrikanske Victoriasjøen, verdens største tropiske innsjø, som er kilden til Nilen. Det samme skjedde også med innsjøene Tana i Etiopia og Van i Tyrkia. Studier av klimadata, mellom annet sedimentprøver fra Victoriasjøen og innsjøen Tanganyika i Tanzania viste at den mest intense tørkeperioden varte i 3000 år, en periode som samfaller med nedsmeltingen av isfjell som førte til at smeltevann strømmet inn i Nord-Atlanteren. Det kan virke som at ferskvannet som rant ut i havet på nordlige breddegrader ved slutten av den siste istiden også hadde innvirkning på tropiske breddegrader.

Det er ikke helt klart hva som var årsaken til den hardeste tørkeperioden i de siste 50,000 år. Tidligere forskning peker på at den intertropiske konvergenssonen, dvs regnbeltet som går rundt jorden ved ekvator, hadde en plassering som var forskjøvet lenger sør enn vanlig. En slik forskyvning ville føre til dramatisk mindre nedbør i de aktuelle områdene. Likevel viser resultatene til forskergruppen, der Francesco S.R. Pausata ved Geofysisk institutt/Bjerknessenteret deltok, at denne forskyvningen ikke kunne forklare utstrekningen av tørken. Gruppen antyder at i tillegg til forskyvningen av den intertropiske konvergenssonen, så måtte også det tropiske nedbørssystemet over Afrika og Asia være svekket dramatisk, kanskje som resultat av en nedkjøling av havoverflaten som dermed førte til mindre fordampning.

Mer om arbeidet, som er publisert i Science, kan finnes her og her.