Hjem
Geofysisk institutt
News

Ny klimabok

Med boka "Hvordan klimaet kan endres - en innføring" har Sigbjørn Grønås skrevet en klimabok som er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap.

Sigbjørn Grønås, professor emeritus ved Geofysisk institutt
Sigbjørn Grønås, professor emeritus ved Geofysisk institutt
Foto/ill.:
Frank Cleveland

Hovedinnhold

En stor del av arbeidet til FNs klimapanel IPCC omfatter det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, de skriver regelmessige rapporter om status for vår klimakunnskap. Hovedrapportene blir skrevet for fagfolk og krever betydelig naturvitenskapelig bakgrunnskunnskap. Det gis oppsummeringer som er litt mindre krevende, men selv disse fordrer betydelig bakgrunnskunnskap.

Boka til Sigbjørn, Hvordan klimaet kan endres - en innføring, er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap. Det eneste kravet til deg som leser er at du er interessert i å lære om klima og klimaendringer. Boka gir det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, om hvordan klimaet kan endres, hva vi vet og hva som er usikkert. Boka gir en innføring som blant annet gjør det mulig å lese IPCCs rapporter om det vitenskapelige grunnlaget. Det drives i dag klimaforskning på en rekke fagområder som ikke omfatter det vitenskapelige grunnlaget, for eksempel innen samfunnsfag og økonomi. Denne forskningen omfatter følgene av klimaendringer for liv og samfunn og spørsmål knyttet til hvordan den menneskeskapte globale oppvarmingen kan stabiliseres. Slike spørsmål blir ikke tatt opp i boka, bare det fysiske grunnlaget som må ligge i bunn for slik forskning. Boka omfatter for eksempel hva en klimaforsker innen økonomi bør kunne om hvordan klimaet kan endres av naturlige årsaker og ved menneskers påvirkning.

Klimaendringer debatteres overalt i samfunnet, og etter hvert kommer mange til å arbeide med klimaspørsmål uten direkte å drive forskning. Ganske mange trenger derfor basiskunnskap om hvordan klimaet endrer seg. Situasjonen krever at det må undervises om det naturvitenskapelige grunnlaget på alle plan: i grunnskolen, den videregående skolen, høyskoler og universitet. Uten økt kunnskap vil usannheter om klima få leve fritt.

Denne boka tar sikte på å gi tilstrekkelig kunnskap om klimaendringer for studenter og forskere uten naturvitenskapelig bakgrunn. Den egner seg også for folk innen naturvitenskapelige og tekniske fag som ikke har denne bakgrunnen. Det fins bøker på norsk som gir en innføring i klimakunnskap, men denne boka er grundigere og mer omfattende. Den starter enkelt og ender opp med en grundig diskusjon om hvordan klimaet kan endres og hvordan vi forstår historiske klimaendringer. Til sist presenteres dagens klimakunnskap slik IPCC uttrykker den i sin tekniske rapport fra 2007.

Boka er som sagt lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap. men den krever en interessert leser. Slik vil den passe for nysgjerrige elever i videregående skole. Boka er ikke direkte en lærebok, men en nyttig bok for mange studenter. Den vil blant annet egne seg for studenter som vurderer å studere klimafag. Boka kan leses i sammenheng, men hver del kan leses isolert.

Elektronisk versjon av boka finner du i BORA .