Hjem
Geofysisk institutt

Disputas - Olav Krogsæter

Hovedinnhold

Cand.scient. Olav Krogsæter disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen:

"The marine atmospheric boundary layer and ocean waves under the aspect of offshore wind energy applications".

Opponent:

Seniorprosjektingeniør, ph.d. Beatriz Canadillas Perdomo

Deutsche Windenergie Institut Wilhelmshaven, GmbH, Tyskland

Opponent:

Seniorrådgiver, dr.scient. Erik Berge

Kjeller Vindteknikk

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis, dr.scient. Jan Asle Olseth

Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:

Professor Corinna Schrum, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!