Hjem
Geofysisk institutt

Disputas - Anna Silyakova

Hovedinnhold

Anna Silyakova disputerer fredag 10.mai for ph.d.-graden med avhandlingen:


"Arctic Ocean carbon biogeochemistry under climate change and ocean acidification".

Evalueringskomitéen består av:

 

Opponent:

Professor, Icarus Allen

Plymouth Marine Laboratory, UK

 

Opponent:

Researcher, ph.d. Kumiko Azetsu-Scott

Bedford Institute of Oceanography, Canada

 

Øvrig medlem av komitéen:

Professor, Truls Johannessen

Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

 

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!